Projekt pt. MMŚP – Mega Mocni – Świadomi Proekologiczni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VIII – ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo dolnośląskie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 48 pracowników zatrudnionych w 24 firmach z branży budowlanej w województwie dolnośląskim w okresie 01.2014-12.2014 r.

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 24 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), prowadzących działalność z branży budowlanej ( z siedzibą lub oddziałem) na terenie woj. dolnośląskiego oraz 48 ich właścicieli/ współwłaścicieli lub pracowników zatrudnionych w ramach form org. przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. dolnośląskim ( w tym w pierwszej kolejności osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, 5 osób w wieku 50+, 6 osób niepełnosprawnych i 20 kobiet) zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego.

Działania realizowane w projekcie

  • Diagnoza stanu zasobów ludzkich
  • Doradztwo zawodowe
  • Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem narzędzi IT
  • Kurs projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD
  • Kurs projektowania wnętrz z wykorzystaniem programu ArchiCAD
  • Kurs – specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii w przedsiębiorstwach techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

  • zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
  • podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
  • podniesiesz kwalifikacje poprzez szkolenia profesjonalizujące
  • nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Pliki do pobrania

01-formularz-zgloszeniowy

03-oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

04-oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis

05-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-pomocy-de-minimis

06-oswiadczenie-o-sprawozdaniach-finansowych

07-oswiadczenie-uczestnika-projektu

08-oswiadczenie-msp

09-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu

deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

oswiadczenie-uczestnika-projektu

umowa-szkoleniowa

zalacznik-do-umowy-szkoleniowej

 

 

Kontakt

Centrum Samorządności i Regionalizmu
CENTRUM AB
50-541 Wrocław Al. Armii Krajowej 6B lok.5
Tel: 605 659 277
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

REKRUTACJA PROJEKTU TRWA OD 01.01.2014r DO 15.04.2014r.