Lista instytucji współpracujących z CSiR:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Fundacja Fundusz Współpracy-Warszawa
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kole
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
 • Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Toruń
 • Urząd Gminy Boniewo
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży-Toruń
 • Ambasada USA w Polsce
 • Związek Polaków na Litwie