Lista instytucji współpracujących z CSiR:

 • Ambasada USA w Polsce
 • Centrum im. A.Smitha – Warszawa
 • ECORYS Polska spółka z o.o.
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży-Toruń
 • Fundacja Fundusz Współpracy-Warszawa
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kole
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
 • Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • Starostwo Powiatowe w Kutnie
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Toruń
 • Urząd Gminy Boniewo
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Miasta Kutno
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 • Związek Polaków na Litwie