CSiR prowadzi szeroką gamę projektów i programów w zakresie wymiany młodzieżowej, edukacyjnej i kulturalnej, aktywizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, działań proekologicznych, rozwoju przedsiębiorczości oraz reorientacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Adresaci projektów i programów:

  • Młodzież
  • Rolnicy
  • MMŚP
  • Osoby w wieku 50+
  • Osoby niepełnosprawne
  • Samorządy lokalne
  • Organizacje pozarządowe

Prowadzimy również wszechstronne szkolenia oraz usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych UE.

Oferujemy Państwu wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem oraz skorzystania z naszej oferty.

cennik-wynajmu-sal-szkoleniowych