Projekty archiwalne – „Na Froncie Pracy – reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w województwie opols

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualności Informujemy, że szkolenie Kurs Prawa jazdy kat… Read More

Projekty archiwalne – „50+ Inwestycja w Dojrzałość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „ 50+ Inwestycja w Dojrzałość” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko pomorskiego  w… Read More

Projekty archiwalne – „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa… Read More