Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  w ramach Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat włocławski i lipnowski województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans społecznych i zawodowych na otwartym rynku pracy dla 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym min. 25 kobiet) poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej zamieszkałych na obszarze powiatu włocławskiego i  lipnowskiego  w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 2013.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych  (w tym min. 25 kobiet)zamieszkałych na obszarze powiatu włocławskiego i lipnowskiego, które są zdolne do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności i płeć. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 25 kobiet.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Doradztwo zawodowe Indywidualne –  (3 godz.  dla każdego BO).
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne –  (3 godz. dla każdego BO) w celu likwidacji barier mentalnych i budowy pozytywnej postawy u BO.
3.Warsztaty Efektywna komunikacja społeczna (4 grupy x 10 os x 4 dni x 6godz). BO nauczą się m.in. wzrostu samooceny, motywacji do rozwoju osobistego i zawodowego, budowy planu przyszłej kariery zawodowej, jak przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, jak prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych 40 osób (120 godz. zajęć). Każdy BO skorzysta z jednego kursu zawodowego zgodnie z IPD:
– „ Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”
– „ Kadry i płace od podstaw ”
– „ Florystyka i bukieciarstwo”
– „ Doskonały Recepcjonista”
– „ Zdobnictwo z elementami szycia”
– „ Projektant serwisów internetowych”

5.Organizacja praktyk zawodowych (20 osób na 4 miesiące). O wyborze osób na odbycie praktyk zawodowych zadecydują doradcy zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

Materiały do pobrania

zal–nr–1–formularz-zgloszeniowy–na-fali

zal-nr-2-regulamin-rekrutacji-projktu-na_fali

zal-nr-3–zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-na_fali

zal-nr-4-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-_na-fali

zal-nr-5–umowa-uczestnictwa–na-fali

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 54
Tel: 605 659 077
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00