Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności

Informujemy, że szkolenie Kurs Prawa jazdy kat C+E odbędzie się od 02.04-30.04.2013 w PUH STRAŻAK w Opolu  przy ul. Chabry 60/11
pełny harmonogram poniżej

harmonogram-szkolen-c3

Informujemy, że szkolenie Kurs Prawa jazdy kat C odbędzie się od 02.04-12.05.2013 w PUH STRAŻAK w Opolu  przy ul. Chabry 60/11
pełny harmonogram poniżej

harmonogram-szkolen-c2

Informujemy, że szkolenie Kurs Prawa jazdy kat C -KKWP odbędzie się od 08.04-28.05.2013 w PUH STRAŻAK w Opolu  przy ul. Chabry 60/11
pełny harmonogram poniżej

harmonogram-szkolen-c1

Informujemy, że szkolenie Operator koparko-ładowarki dla gr I odbędzie się 02.04-16.05.2013 w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu ul. Omańczyka 22 w Sali 15
pełny harmonogram poniżej

harmonogram-koparko-ladowarka

Informujemy, że Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy odbędą się 18.02-29.03.2013 w Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11B oraz w BIT Polska sp. z o.o. 45-072 Opole, ul. Reymonta 29, sala E
pełny harmonogram poniżej

harmonogram-szkolen-wapp2013

Centrum Samorządności i Regionalizmu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie informuje, iż w dniach 28.01-15.02.2013 prowadzone jest Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla wszystkich uczestników projektu, natomiast Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy planowane są w dniach 18.02-29.03.2013. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
605-659-277 lub osobisty z biurem projektu: Centrum Samorządności i Regionalizmu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 65/4 (III piętro, pokój nr 1) w godz.16.00-21.00.

 

O projekcie

Projekt pt. „Na Froncie Pracy- reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w województwie opolskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie w ramach Priorytetu VIII- Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo opolskie.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków towarzyszących procesom zwolnień w JW/IW poprzez zwiększenie zatrudnialności i adaptacyjności na opolskim rynku pracy 60 pracowników cywilnych i żołnierzy zawodowych (min.10K) w wyniku podniesienia i dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy w okresie IX 2012-X 2013.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt adresowany jest wyłącznie do 60 pracowników cywilnych oraz żołnierzy zawodowych zamieszkałych w woj. opolskim, będącymi pracownikami jednostek i instytucji wojskowych posiadających siedzibę i działających w woj. opolskim, przechodzących procesy restrukturyzacyjne (UP są zatrudnieni u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonali rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników).
Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 10 kobiet,
minimum 41 osób o niskich kwalifikacjach oraz minimum  10 osób w wieku 50-64 lata.
Pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu mają osoby:
• posiadające wykształcenie maksymalnie średnie,
• w wieku powyżej 45 roku życia,
• posiadające wręczone wypowiedzenie,
• pracownicy cywilni,
• kobiety

 

Działania realizowane w projekcie

1.Indywidualne doradztwo zawodowe (3 godz. dla każdego UP) w celu diagnozy kwalifikacji, zbadania predyspozycji zawodowych, doradztwo w wyborze nowego zawodu i miejsca zatrudnienia, informację zawodową na temat sytuacji na RP i skierowanie na adekwatne do potrzeb szkolenie w ramach projektu, sporządzenie IPD.
2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz. dla każdego UP) w celu likwidacji barier mentalnych i budowy pozytywnej postawy u UP.
3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (6 grup x10os x 4 dni x 6 godz.) – UP nauczą sie przygotowywać dokumenty aplikacyjne, prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia na wzrost poziomu samooceny i aktywności.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 60 osób (min. 10 kobiet)  zgodnie z preferencjami określonymi w IPD przez BO i Doradcę zawodowego. UP będą mieli do wyboru jeden z poniżej wymienionych kursów zaw. dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy:
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – typy klasy III z egz. państw. /201 h
• SPECJALISTA DO SPRAW KADR/ SPECJALISTA DO SPRAW WYNAGRODZEŃ /220 h
• KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO,  prawo jazdy: C/C+E+ kwalifikacja wstępna z egzaminami państwowymi /376 h
• KIEROWCA AUTOBUSU, prawo jazdy kat. D +kwalifikacja wstępna /340h
5.Praktyczne pośrednictwo pracy. Każdy z 60 UP otrzyma od pośredników pracy min. 2 oferty pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione:
• Zwrot kosztów dojazdu
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające ukończenie form wsparcia

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia nowego zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

regulamin-projektu-8.1.2-opole

zal.nr-1-formularz-rekrutacyjny

zal.nr-2-oswiadczenie-uczestnika-projektu

zal.nr-3-deklaracja-uczestnictwa

zal.nr-5-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu

zal.nr-6-umowa-uczestnictwa-w-projekcie

zapytanie-ofertowe-na-pokl.08.01.02-16-002-12-catering

zapytanie-ofertowe-na-pokl.08.01.02-16-002-12-catering

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
45-061 Opole, ul. Katowicka 65/4
(III piętro, pokój nr 1)
tel.: 605 659 277
e-mail: [email protected]

www.wojsko-opole.pl
www.csir.org.pl
www.oazkrakow.mil.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-21.00