Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności

Szanowni Rodzice i drogie Dzieci w zakładce galeria zamieściliśmy zdjęcia z realizowanych zajęć dodatkowych w przedzkolach w ramach naszego projektu.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

O projekcie

Projekt „Ludzie Mali -Doskonali” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu – Lidera projektu we wspołpracy z Miastem Kutnem- Partnerem projektu na terenie miasta Kutno w województwie łódzkim w ramach Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Obszar obejmuje swoim zasięgiem miasto Kutno.

 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym o 200 dzieci w wieku 3-5 lat oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 825 dzieci z 6 przedszkoli publicznych w Kutnie w okresie 01.02.2010r. – 31.01.2012r.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Grupa docelowa stanowi ogółem 825 BO-dzieci (w tym 414 dziewcząt) w wieku 3-5 lat z sześciu publicznych przedszkoli w mieście Kutnie w tym utworzonych w trakcie realizacji projektu 5 nowych oddziałów (200 dzieci, w tym 120 dziewcząt).

 

Działania realizowane w projekcie

1.Utworzenie 5 dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci
– os. Dybów – 1 oddział
– centrum miasta – 2 oddziały
– os. Tarnowskiego – 1 odział
– os. Grunwald – 1 oddział
2.Wydłużenie pracy 6 przedszkoli o 3 godz. dziennie (do godz. 18.00)  w każdym, w okresie od 01.03.2010r. – 31.01.2012r.
3.Realizacja zajęć dodatkowych:
– zajęcia twórcze (plastyczne i ceramika),
– zajęcia teatralne (drama, improwizacja, pantonimy, ruch i ekspresja sceniczna),
– zajęcia rytmiczno-muzyczne,
– nauka języków obcych,
– zajęcia z cyklu ,,Mały podróżnik’’,
– zajęcia z cyklu ,,Mały przyrodnik’’,
– indywidualne zajęcia logopedyczne,
– indywidualne zajęcia psychologiczno-terapeutyczne.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

– zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym o 200 dzieci,
– umożliwienie odpowiedniej informacji i promocji wychowania przedszkolnego,
– uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej w postaci kompleksu zajęć dodatkowych- twórczych, artystycznych i językowych,
– wydłużenie czasu pracy wszystkich przedszkoli,
– wyrównanie szans dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci na zasadzie równości płci.

 

Materiały do pobrania

regulamin-rekrutacji-uczestnikow-i-kadry-oraz-uczestnictwa

zal.-1—podzial-form-wsparcia

za.-2—wzor-dziennika-zajec

zal.-3—wzor-programu-zajec

zal.-5—deklaracja-uczestnictwa-dziecka-w-projekcie

zal.-6—formularz-danych-beneficjenta

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
(Leader School)
Ul. Barlickiego 10
99-300 Kutno
Tel/faks 24 254 30 09, 24 254 55 44

Biuro projektu czynne jest:
– Poniedziałek  9.00-17.00
– Wtorek  9.00-17.00
– Środa   9.00-17.00
– Czwartek  11.00-19.00
– Piątek  9.00-17.00

 

Galeria