Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Szanowne Beneficjentki,

aby móc skorzystać z dodatkowego wspracia w ramach projektu tj. opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną należy zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną poniżej (zakładka: materiały do pobrania). W przypadku chęci  skorzystania z wsparcia należy wypełnić załaczone dokumenty i wysłać je do biura projektu w Lipnie.

 

O projekcie

Projekt pt. „ Kobieta Sukcesu- Wystarczy chcieć aby nią być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI – ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminy : Lipno, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, Chrostkowo, Wielgie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia i podniesienie adaptacyjności zawodowej przez min 36 UC w grupie 40 kobiet zamieszkałych w gminach: Lipno, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, Chrostkowo, Wielgie w okresie od maja 2013r. do kwietnia 2014 r.

Do kogo skierowane jest wsparcie
Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP w Lipnie zamieszkujących gminy : Lipno, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, Chrostkowo, Wielgie województwa kujawsko-pomorskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności.

Działania realizowane w projekcie

1.Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (3 godz.  dla każdego UC)  – doradca pomoże ustalić wybór odpowiedniego kursu zawodowego dostosowanego do możliwości UC i potrzeb rynku pracy
2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne  (1 godz. dla każdego UC) – celem konsultacji jest diagnoza specyficznych barier psychologicznych UC utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe a także pomoc w radzeniu sobie z tymi problemami
3.Kursy zawodowe dla 40 UC (120 godz. zajęć) – każdy UC skorzysta z jednego kursu zawodowego zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego I IPD (poniższe kursy są tylko propozycją wyjściową. Ostateczny ich wybór będzie wynikiem ustaleń UC z doradcą zaw. i wnioskodawcy z potencjalnymi pracodawcami):
– Pracownik administracyjno-biurowy z elementami programów księgowych i kadrowych
– Masaż klasyczny/relaksacyjny
– Telemarketer/Telewindykator
– Skuteczny sprzedawca z elementami negocjacji
– Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
– Obsługa komputerowych programów handlowo- magazynowych i programów fakturowania
– Decoupage
4. Staże/praktyki zawodowe (30 UC na 4 miesiące) – o wyborze 30 osób na odbycie staży/praktyk zawodowych zadecydują doradcy zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, następnie osoby nie posiadające żadnego doświadczenia w zdobytych kwalifikacjach zawodowych w ramach projektu oraz kolejne osoby w zależności od długości posiadanego doświadczenia zawodowego.  UC będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

5. Warsztaty Poszukiwania Pracy  (4 grupy x 24 godz. dla 40 UC  ) oraz Pośrednictwo Pracy 3 godz. dla każdego UC
WPP – UC otrzymają informacje dotyczące lokalnego rynku pracy. Poznają metody szukania pracy, nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami
Pośrednictwo Pracy – UC skorzystają z indywidualnej pomocy pośrednika pracy w zakresie poszukiwania ofert stażu i pracy

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

zal-nr-1formularz-zgloszeniowy-

zal-nr-2-regulamin-rekrutacji-projktu

zal-nr-3–zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

zal-nr-4-deklaracja-uczestnictwa-w-vii-projekcie(1)

zal-nr-5–umowa-uczestnictwa-w-projekcie

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 25
Tel. 605 659 077
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected]