Projekty archiwalne – „Na Froncie Pracy – reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w województwie opols

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aktualności Informujemy, że szkolenie Kurs Prawa jazdy kat… Read More