Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Start do pracy – rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.1 – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: lipnowski, radziejowski, aleksandrowski, włocławski, toruński.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób bezrobotnych (w tym min. 30 osób w wieku 45+), wchodzących i powracających na rynek pracy, zamieszkujących gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. w 5 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od września 2009 do grudnia 2010.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 50 osób (w tym min. 30 osób w wieku 45+) pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy, którzy zamieszkują w 5 powiatach (lipnowski, radziejowski, aleksandrowski, włocławski, toruński) regionu kujawsko pomorskiego; w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców. Uczestnictwo w projekcie będzie dostępne dla ww. osób  bez względu na płeć (promocja równych szans- min. 50% kobiet) i stopień niepełnosprawności

 

Działania realizowane w projekcie

1. Blok orientacji i aktywizacji zawodowej:
a. indywidualne doradztwo zawodowe (2 godz./osoba), określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze szkoleń,
b. warsztaty aktywizacji zawodowej  (5 grup x 10 osób x 16 godzin), zajęcia dotyczące autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji interpersonalnej i technik aktywnego poszukiwania pracy,
c. giełda pracy (50 osób x 4 godziny), zaproszenie pracodawców i przeprowadzenie pośrednictwa pomiędzy BO, a przedsiębiorcami oferującymi pracę w zawodach zdobytych w ramach projektu.
2. Przeprowadzenie szkolenia –Język angielski z elementami słownictwa zawodowego (3 grupy x 10 osób x 120 godzin), kurs profilowany pod kątem słownictwa zawodowego, w tym profesjonalnej obsługi klienta.
3. Przeprowadzenie szkolenia- Wykorzystanie ICT i internetu w biznesie (2 grupy x 10 osób x 64 godziny)– e-marketing, sprzedaż przez internet, mailing, tworzenie stron www i ich zarządzania, strategia biznesowa w Internecie.
4. Przeprowadzenie kursu: Konsultant ds. funduszy UE (1 grupa x 10 osób 160 godzin) w obszarze funduszy UE:
– 48 godzin Europejski Fundusz Społeczny
– 32 godziny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
– 40 godzin Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
– 40 godzin Regionalny Program Operacyjny.
5. Przeprowadzenie kursu: Samodzielny księgowy I i II stopnia (2 grupy x 10 osób x 160 godzin) z zakresu teorii rachunkowości, praktycznych rozliczeń i dokumentacji finansowo-księgowej w oparciu o program księgowy SYMFONIA.
6. Przeprowadzenie kursu: Pracownik ochrony fizycznej I stopnia (1 grupa x 10 osób x 245 godzin) w tym 50 godzin bloku ogólnoprawnego, 70 godzin bloku ochrony mienia, 30 godzin bloku ochrony osób, 35 godzin wyszkolenia strzeleckiego (w tym strzelanie) oraz 60 godzin blok samoobrony.
7. Przeprowadzenie kursu: kasjer/sprzedawca (1 grupa x 10 osób x 80 godzin) obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, przepisy sanitarne, towaroznawstwo.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego (30 osób)
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych (20 osób)
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe Konsultanta ds. funduszy UE (10 osób), samodzielnego księgowego I i II stopnia (20 osób), Pracownika ochrony fizycznej I stopnia (10 osób), Kasjera/sprzedawcy (10 osób),
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

vii-regulamin

vii-formularz-zgloszeniowy

vii-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Pl. Św. Katarzyny 9 (parter, pokój 3)
87-100 Toruń
tel. /fax: 0-56 652 11 35
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00