Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Profesjonalista w każdym calu-rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 powiatów województwa łódzkiego: łowicki, kutnowski, skierniewicki, rawski, brzeziński.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzupełnienie, uaktualnienie, podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 100 osób pracujących, w tym minimum 50 osób po 45 roku życia w okresie 03 sierpnia 2009 do 31 stycznia 2011.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących dorosłych (powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych w mikro oraz dużych przedsiębiorstwach, a także w administracji publicznej; w tym co najmniej 50 osób po 45 roku życia, bez względu na płeć (promocja równych szans – minimum 50% kobiet) w szczególności dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami i miejscem pracy).

 

Działania realizowane w projekcie

1. Trening komunikacyjny – działaniem zostanie objętych 100 osób- 10 grup x 10 osób x 32 godzin. Zajęcia dotyczą autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji interpersonalnej, budowy dobrych relacji z klientami i sprawnego poruszania się po europejskim rynku pracy
2. Przeprowadzenie szkolenia- język angielski z elementami słownictwa biznesowego 10 grup x 10 osób x 120 godzin. Kurs profilowany pod kątem słownictwa branżowego, projektów z dofinansowaniem UE i kontaktów z kontrahentami zagranicznymi.
3. Przeprowadzenie szkolenia – wykorzystanie ICT i Internetu w biznesie 10 grup x 10 osób x 64 godziny. Szkolenie obejmuje e-marketing, sprzedaż przez Internet, mailing, tworzenie stron WWW i ich zarządzania, strategia biznesowa w Internecie, korzystanie z generatorów obsługujących projekty UE.
4. Przeprowadzenie kursu: Konsultant ds. funduszy UE 5 grup x 10 osób x 160 osób w obszarze funduszy UE:
– 48 godzin Europejski Fundusz Społeczny
– 32 godziny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
– 40 godzin Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
– 40 godzin Regionalny Program Operacyjny
5. Przeprowadzenie kursu: Samodzielny księgowy I i II stopnia 5 grup x 10 osób x 160 godzin z zakresu teorii rachunkowości, praktycznych rozliczeń i dokumentacji finansowo-księgowej w oparciu o program księgowy SYMFONIA.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe Konsultanta ds. funduszy UE (50 osób) lub samodzielnego księgowego I i II stopnia (50 osób)
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

iv-regulamin

iv-formularz-zgloszeniowy

iv-oswiadzcenie-bo

iv-zaswiadczenie

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Ul. Kozia 11/15
99-400 Łowicz
tel. /fax: 0-46 830 02 47
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Informacje uzyskasz także w Leader School w Kutnie
Ul. Barlickiego 10
99-300 Kutno
Tel/faks 0-24 254 30 09