Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Daj Sobie Pracę” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu”
z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach działania 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 4 powiaty: łaski, poddębicki, sieradzki i zduńskowolski – województwa łódzkiego.

 

Cel projektu

Głównym celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia w województwie łódzkim poprzez pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz poprzez objęcie 40 osób bezrobotnych wsparciem w postaci doradztwa i szkolenia, z których to 20 osób otrzyma dodatkową pomoc finansową na otworzenie i funkcjonowanie własnej firmy w okresie październik 2010 – marzec 2012 na terenie powiatów łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego i zduńskowolskiego.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 40 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (powyżej 18 roku życia) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego w powiatach łaskim, poddębickim, sieradzkim i zduńskowolskim, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w miastach. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Dostępne bez względu na wiek, płeć (zasada równości szans) oraz stopień niepełnosprawności.

 

Działania realizowane w projekcie

1)Indywidualne Doradztwo psychologiczne – mającego na celu poszukiwanie predyspozycji indywidualnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
( 2 godz./osoba)
2)Cykl szkoleń „Mój własny biznes” – dla zainteresowanych założeniem własnej działalności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 4 gr. x 10 os. x 56 godz.)
a)„Start w biznesie” – podstawy prowadzenia własnego biznesu i przedsiębiorstwa, czynności przy zakładaniu działalności gospodarczej ( 8 godz.)
b)Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczania z ZUS, zakładanie
i wypełnianie podstawowej dokumentacji księgowej firmy, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji ZUS i dokumentacji skarbowej ( 16 godz.)
c)Sporządzanie biznesplanów – szkolenie obejmuje m.in. planowanie ryzyka inw., umiejętności samodzielnego sporządzania biznesplanów zw. z przedsięwzięciami gosp., pomoc dla każdego uczestnika w określeniu zakresu dział. gosp.
i przygotowaniu wniosku o przyznaniu dotacji inwestycyjnej ( 24 godz.)
d)Marketing i promocja małej firmy z zakresu teorii i praktyki promocji – elementu nauki o marketingu i jego znaczeniu we współczesnych realizacjach przedsiębiorca – klient ( 8 godz.)
3)Wsparcie finansowe (bezzwrotna i jednorazowa dotacja) dla 20 osób na uruchomienie działalności gospodarczej, których biznesplan zostanie najwyżej oceniony (warunkiem otrzymania dotacji jest ukończenie bloku doradczo – szkoleniowego oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej).
4)Finansowe wsparcie pomostowe dla BO, otrzymywane w ratach przez okres 6 miesięcy w celu zapewnienia płynności finansowej nowego przedsiębiorstwa i pokrycia obligatoryjnych opłat ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 20 os. x 6 m-cy x 600 zł/brutto)
5)Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze – doradztwo oraz pomoc
w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla osób, które założyły własne firmy w oparciu o środki finansowe otrzymane w trakcie realizacji projektu (20 os. x 10 godz.)

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

– nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
– zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach,
– zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia,
– zdobędziesz wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
– zwiększysz swój poziom samooceny i pewności siebie,
– nawiążesz nowe przyjaźnie.

 

Materiały do pobrania

regulamin-rekrutacji

formularz-rekrutacyjny

oswiadczenie-o-zgodzie-na-przetwarzanie_danych-osobowych

karta-oceny-formalnej-i-merytorycznej

lista-rankingowa—projekt-daj-sobie-prace

18.01.2011-lista-rankingowa-2

21.01.2011-lista-rankingowa-3

01.02.2011-lista-rankingowa-4

biznesplan-daj-sobie-prace.

harmonogram-rzeczowo-finansowy

ocena-formalna-wnioskow-i-biznepslanow

karta-oceny-merytorycznej-(biznesplanu)-daj-sobieprace

oswiadczenia

oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis-(2)

regulamin-przyznawania-wsparcia

szacunkowe-zestawienie-wydatkow-wsparcie-pomostowe

wniosek-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego

wniosek-o-udzielenie-wsparcia-finansowego

zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis

30.03.2011r.-lista-rankingowa-ponownie-ocenionych-wnioskow

10.05.2011r.-lista-rankingowa-ponownie-ocenionych-wnioskow

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Pułaskiego 2
99-200 Poddębice
Tel/faks: 43 678 03 30

Biuro projektu czynne jest:
Pon-Pt w godz. 8.00-16.00