Projekty archiwalne – „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców  w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego” realizowany jest przez… Read More

Projekty archiwalne – „Profesjonalista w każdym calu – rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Profesjonalista w każdym calu-rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu”… Read More

Projekty archiwalne – „Start do pracy – rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Start do pracy – rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z… Read More

Projekty archiwalne – „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w gminie Kocierzew Południowy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w gminie Kocierzew Południowy” realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu… Read More