Projekty archiwalne – „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Powrót do Przyszłości-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą… Read More

Projekty archiwalne – „Profesjonalista w każdym calu – rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa wielkopolskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Profesjonalista w każdym calu-rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa wielkopolskiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu”… Read More

Projekty archiwalne – „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców  w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego” realizowany jest przez… Read More

Projekty archiwalne – „Profesjonalista w każdym calu – rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Profesjonalista w każdym calu-rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu”… Read More