Stop Bierności – kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt „Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Human Power sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego… Read More

Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktulności   Obszar realizacji Projekt obejmuje swoim zasięgiem 11 powiatów województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki,… Read More

Nowa droga do kariery

Projekt „Nowa droga do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement… Read More