Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe w turystyce dla osób z sektora rolnictwa w powiatach regionu mazowieckiego ” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa mazowieckiego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 powiatów województwa mazowieckiego: gostyniński, płocki, sochaczewski, grodziski i żyrardowski

 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest wybór nowego zawodu i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych pozarolniczych wśród 60 rolników i domowników z 5 powiatów regionu mazowieckiego odchodzących z własnej inicjatywy z rolnictwa.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 60 rolników i domowników (30 K i 30 M) zamieszkałych w 5 powiatach województwa mazowieckiego: gostynińskim, płockim, sochaczewskim, grodziskim i żyrardowskim. Są to osoby, które z własnej inicjatywy chcą odejść z rolnictwa i zamierzają budować swoje kariery poza sektorem rolniczym.

 

Działania realizowane w projekcie

– Indywidualne doradztwo zawodowe (2 godz. dla każdego BO);
– Warsztaty aktywizacji zawodowej ( 6 grup po 16 godz.);
– Szkolenie: Wykorzystanie ICT i Internetu w marketingu turystycznym (4 grupy po 64 godz.);
– Kurs zawodowy: Język angielski w obsłudze klientów w turystyce (2 grupy po 120 godz.);
– Kurs zawodowy: Pozyskiwanie funduszy UE na działalność turystyczną (3 grupy po 120 godz.);
– Kurs zawodowy: Zarządzanie finansowe w turystyce na bazie księgowości komputerowej (3 grupy po 120 godz.)

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe w tematach pozyskiwanie funduszy UE na działalność turystyczną (30 osób) lub zarządzanie finansowe w turystyce na bazie księgowości komputerowej (30 osób)
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

regulamin-projektu

formularz-zgloszeniowy

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Ul. Jana Pawła II 2e
05-900 Gostynin
Tel./fax.:24 235 14 93, 606 659 078
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00