21.08.2019
W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach projektu „ Kwalifikacje i praca młodych” nr POWR.01.02.01-10-0036/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wskazanie kosztu usługi cateringu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.
Zapytanie ofertowe_catering

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyboru wykonawcy szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 30 osób. w ramach Projektu pn. „Kreatorzy Sukcesu” nr RPLD.10.02.02-10-0010/18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ABC przedsiębiorczości

16.04.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Kreatorzy Sukcesu” nr RPLD.10.02.02-10-0010/18 Centrum zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 30 osób. W szkoleniu wezmą udział osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia ABC przedsiębiorczości jest nabycie przez uczestników projektu przydatnej wiedzy na etapie zakładania, rejestrowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem i przepisami.

rozeznanie rynku ABC przedsiębiorczości

26.03.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia doradcy zawodowego w ramach Projektu pn. „Kreatorzy Sukcesu” nr RPLD.10.02.02-10-0010/18.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.01.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyboru Pośrednika Pracy w ramach Projektu pn. „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.01.2019

Centrum Samorządności i Regionalizmu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 44 uczestników projektu „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw ”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

Zapytanie ofertowe_Pośrednik Pracy

Zalacznik 1 i 2

21.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Doradca Zawodowy- rozeznanie rynku z dnia 10.09.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.09.2018

W związku z realizacją projektu „ Kwalifikacje i praca młodych” nr POWR.01.02.01-10-0036/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia dotyczącego wyłonienia Doradcy zawodowego, który przeprowadzi dogłębną identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomenduje kierunki rozwoju zawodowego a także opracuje IPD dla każdego UP.

Rozeznanie-rynku-doradca zawodowy

18.05.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia doradcy zawodowego w ramach Projektu pn. „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.05.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wynajmu sal dla uczestników zajęć indywidualnych w ramach Projektu pn. „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SI

07.05.2018

W związku z realizacją projektu Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17 Centrum zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie Doradcy zawodowego, który przeprowadzi dogłębną identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomenduje kierunki rozwoju zawodowego a także opracuje IPD dla każdego UP. Doradca zawodowy przeprowadzi również rozmowy z potencjalnymi UP ze ścieżki DG w celu zweryfikowania predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych i motywacji UP do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozeznanie-rynku-doradca zawodowy

07.05.2018

Centrum Samorządności i Regionalizmu zaprasza do złożenia oferty na wynajem sal dla uczestników zajęć indywidualnych na terenie województwa łódzkiego w ramach Projektu pn. „Nowa Perspektywa- Nowa Praca” nr RPLD.10.02.02-10-B009/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ROZEZNANIE RYNKU-Sale ind

07.05.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Psycholog- rozeznanie rynku z dnia 16.04.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24.04.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty -Pośrednik Pracy- ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWR.01.02.01/PP/2018

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc

16.04.2018

W związku z realizacją projektu pt. „Stop Bierności – kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.08.02.01-04-0050/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet VIII aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia dotyczącego wyłonienia Psychologa, , który przeprowadzi poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Rozeznanie-rynku-psycholog

DOŚWIADCZENIE OFERENTA

16.04.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego  w powiatach kolskim, konińskim i tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim, słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim usługi pośrednictwa pracy na rzecz 90 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.

zapytanie-ofertowe-nr-powr.01.02.01pp2018

zalaczniki-do-zo_powr.01.02.01pp2018

26.03.2018

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1.,, zwracamy się z prośbą o wskazanie kosztu godziny pracy trenera WUŻIS. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.

Zapytanie ofertowe_trener WUZIS

Zalacznik 1

20.03.2018

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Centrum Samorządności i Regionalizmu w ramach projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1.,, zwracamy się z prośbą o wskazanie kosztu usługi cateringu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.

Zapytanie ofertowe_catering

Zalacznik 1

09.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr POWR.01.02.01/SzZaw/2018)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

01.03.2018

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim, słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim szkoleń zawodowych dla 90 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zapytanie-ofertowe–powr.01.02.01.szzaw.2018

formularz-oferty-i-zalaczniki-do-zapytania-ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty -Doradca zawodowy- rezezanie rynku z dnia 12.02.2018

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc

W związku z realizacją projektu pt. „Stop Bierności – kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.08.02.01-04-0050/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet VIII aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia dotyczącego wyłonienia Doradcy zawodowego, który przeprowadzi dogłębną identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomenduje kierunki rozwoju zawodowego a także opracuje IPD dla każdego UP.

rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego  w powiatach kolskim, konińskim i tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim, słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 90 Uczestników Projektu wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD oraz grupowego poradnictwa zawodowego. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.

zapytanie-ofertowe-nr-powr.01.02.01pz2018

zalaczniki-do-zo_powr.01.02.01pz2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/SZKOLZaw/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim szkoleń zawodowych dla 24 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-rpld.10.02.02szkolzaw2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY z dnia 26.06.2017

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania są do pobrania ze strony internetowej www.csir.org.pl.

rozeznanie-rynku-posrednictwo-pracy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr POWR.01.02.01/SzZaw/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zapytanie-ofertowe–powr.01.02.01.szzaw.2017

formularz-ofertowy-i-zalaczniki-do-zo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/PracAdm2/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr
RPLD.10.02.02/AssessmentCenter2/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/OpiekunD/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno- biurowy” dla 2 Uczestników Projektu,. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zapytanie-ofertowe–sz-pracownik-adm.-biurowy

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia „Assessment Center i Development Center”  dla 2 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

zapytanie-ofertowe–sz-assessment-center

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI nr RPLD.10.02.02/PracAdm/2017- Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia zawodowego „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”  dla 1 Uczestnika Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zapytanie-ofertowe–sz-opiekund

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/AssessmentCenter/2017 – Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/KonGas/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/KopŁad/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/MontRuszt/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/WózJEZD/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/Studia-Pod/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/Prac.OCH/2017)

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno- biurowy” dla 2 Uczestników Projektu,. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zapytanie-ofertowe–sz-pracownik-adm.-biurowy

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie tomaszowskim szkolenia zawodowego „Konserwator  gaśnic, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych”  dla 4 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-konserwator-gasnic-i-hydrantow

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim i tomaszowskim szkolenia zawodowego „Operator koparko-ładowarki kl.III” dla  3 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-koparko–ladowarka

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Monter rusztowań” dla 13 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-monter-rusztowan

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)” dla 13 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-wozki-widlowe

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia „Assessment Center i Development Center”  dla 2 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-assessment-center

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiatach tomaszowskim i skierniewickim szkolenia zawodowego „Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia” dla 34 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–sz-pracownik-ochrony

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty związanej z organizacją i przeprowadzeniem studiów podyplomowych dla 24 nauczycieli z m.Kutna. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

zapytanie-ofertowe–studia-podyplomowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego i opracowanie IPD.

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dz

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poszukujemy do współpracy doradców zawodowych do przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego usług w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego obejmującego m.in.diagnozę sytuacji problemów, potrzeb i potencjału 70 uczestników  projektu oraz opracowanie dla nich IPD.

Termin składania ofert upływa: 30.01.2017 o godz. 15:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: [email protected], lub w biurze projektu ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz

oferta-doradca-zawodowy-1