Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiaty: lubelski (grodzki i ziemski), puławski oraz janowski.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia 90 osób w tym minimum 40 osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 90 osób: długotrwale bezrobotnych; niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich (20% tj. 18 osób – kobiety); osoby po 45+ (44% BO tj. 40 osób).

 

Działania realizowane w projekcie

1. Blok orientacji i aktywizacji zawodowej:
– doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,  stworzenie Indywidualnego Planu Działania, określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze szkoleń (2 godz./osoba);
– zajęcia z psychologiem – zwiększenie motywacji do udziału w projekcie  (9 grup x 10 osób x 8 godz.)
– informacja zawodowa – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny); zajęcia dotyczą poruszania się po rynku pracy (9 grup x 10osób x  6 godz.);
– zajęcia „autoprezentacja”- przygotowanie uczestników pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą (9 grup x 10 osób x 6 godz.);
– prelekcja ekologiczna – zwiększenie świadomości ekologicznej na temat m.in. ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, promocja odnawialnych źródeł energii, segregacja odpadów (9 grup x 10 osób x 6 godz.);

2. Kursy zawodowe:
– „Recepcjonista w obiektach turystycznych”- 10 dni szkolenia po średnio 8 godzin dziennie (3 grupy x 10 osób) – 80 godz./1 grupa, kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;
– „Kierowca kategorii C”- 3 dni teorii i 10 dni praktyki, 13 dni szkolenia po średnio 8 godz. dziennie (2 grupy x 15 osób) – 50 godz./grupę, kurs kończy się egzaminem zewnętrznym w WORD;
– „Specjalista ds. agroturystyki z modułem przedsiębiorczości”- 12 dni szkolenia po średnio 8 godzin dziennie (3 grupy x 10 osób) – 96 godz./1 grupa, kurs kończy się egzaminem wewnętrznym;

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

– Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
– Nabędziesz nowe umiejętności interpersonalne
– Uzyskasz zaświadczenia i certyfikaty: Recepcjonista w obiektach turystycznych (30 osób),   Kierowca kat. C (30 osób), Specjalista ds. agroturystyki z modułem przedsiębiorczości (30 osób)
– Ukończysz warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych i  przygotowujące do kontaktów z pracodawcą
– Weźmiesz udział w prelekcji ekologicznej
– Nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

regulamin-projektu

formularz-zgloszeniowy

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Tomasza Zana 38 pokój nr 512 A (V piętro)
20-601 Lublin
tel./fax: 81 528 03 22
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00