Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktulności   Obszar realizacji Projekt obejmuje swoim zasięgiem 11 powiatów województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki,… Read More