Projekty archiwalne – „Dogonić marzenia – europejskie certyfikaty sukcesem w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.,Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O projekcie Projekt „Dogonić marzenia- europejskie certyfikaty sukcesem w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego” realizowany jest przez Centrum Samorządności i… Read More