Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Profesjonalista w każdym calu-doskonalenie kadr pracowniczych MMŚP w subregionie toruńsko-chełmińsko-grudziądzkim” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: grudziądzkiego ziemskiego i grodzkiego, chełmińskiego, toruńskiego ziemskiego i grodzkiego.

 

Cel projektu

Ogólnym celem proj. jest wzrost elastyczności i dostosowanie 60 pracowników MMŚP(w tym min. 24 w wieku 45+) do wymogów współ. rynku pracy w okresie od października 2010 do sierpnia 2011 w 5 pow. reg. kuj-pom:grudziądzkim ziemskim i grodzkim, chełmińskim, toruńskim ziemskim i grodzkim.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 60 osób (40 K i 20 M)  dorosłych (powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych w MMŚP, w tym min.24 osoby 45+, w szczególności dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami i miejscem pracy).

 

Działania realizowane w projekcie

• Warsztaty – ABC psychologii i pedagogiki biznesu(6grup x 10osób x 4dni x 4godz)
• Indywidualne sesje psychologiczno-doradcze(3 godz dla każdego BO)
• Szkolenia podnoszące kompetencje kluczowe(6 grup x 10 osób x 30 dni x 4 godz). Każdy BO będzie mógł wybrać pomiędzy następującymi kursami:
– Praktycznie zastosowanie Internetu i nowoczesnych technologii w pracy i biznesie
– Język obcy w obsłudze klienta i biznesie (do wyboru języki: angielski, niemiecki lub hiszpański)

• Szkolenia profesjonalizujące (6grup x 10osób x 24dni x 4godz), do wyboru dla każdego BO:
– Nowoczesne techniki sprzedaży i obsługa klienta.
– Zarządzanie finansowe MMŚP w oparciu o księgowość komputerową.
– Relacje i komunikacja interpersonalna.
– Wykorzystanie prawa pracy w oparciu o dobre praktyki.
– Sztuka negocjacji handlowych.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-podniesiesz kwalifikacje poprzez szkolenia profesjonalizujące
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

zal.-nr-1-formularz-zgloszeniowy

zal.-nr-2-zasw.-od-pracodawcy

zal.-nr-3-regulamin-rekrutacji

zal.nr-4-regulamin-uczestnictwa

zal.-nr-5–deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

zal.-nr-6–os–o-przetwarzaniu-danych-osobowych

zal.-nr-7-umowa-uczestnictwa

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Pl. Teatralny 7/3
87-100 Toruń,
tel. /fax: 56 655 38 54

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00