Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

Projekt „Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców  w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 3 powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki.

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie szans na sukces zawodowy przez podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej 50 osób w wieku 45+ pozostających bez zatrudnienia, wchodzących i powracających na rynek w okresie od sierpnia 2009 do stycznia 2011.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku 45+ ( minimum 50% kobiet),  pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy, którzy pochodzą z  3 powiatów regionu wielkopolskiego: kolskiego, konińskiego, słupeckiego.

 

Działania realizowane w projekcie

1.Blok orientacji i aktywizacji zawodowej:
a). indywidualne doradztwo zawodowe (2 godz. / osobę), określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze szkoleń,
b).warsztaty aktywizacji zawodowej (5 grup x 10 osób x 16 godzin), zajęcia dotyczą autoprezentacji, asertywności, perswazji, komunikacji interpersonalnej i technik aktywnego poszukiwania pracy,
c).pośrednictwo pracy – profesjonalna firma mająca wpis do rejestru agencji zatrudnienia  wyszuka min. 3 oferty pracy dla każdego z uczestników projektu.

2.Przeprowadzenie szkolenia- Język angielski z elementami słownictwa zawodowego (5 grup x 10 osób x 120 godzin). Kurs profilowany pod kątem słownictwa zawodowego, projektów z dofinansowaniem UE, księgowości.

3.Przeprowadzenie szkolenia – Wykorzystanie ICT i Internetu w biznesie (2 grupy x 10 osób x 64 godziny). Szkolenie obejmuje e-marketing, sprzedaż przez Internet, mailing, tworzenie stron WWW i ich zarządzania, strategia biznesowa w Internecie, korzystanie z generatorów obsługujących projekty UE.

4. Przeprowadzenie kursu: Konsultant ds. funduszy UE (2 grupy x 10 osób x 160 godzin) w obszarze funduszy UE:
– 48 godzin Europejski Fundusz Społeczny
– 32 godziny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
– 40 godzin Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ERDF)
– 40 godzin Regionalny Program Operacyjny

5.Przeprowadzenie kursu: Samodzielny księgowy I i II stopnia (3 grupy x 10 osób x 160 godzin)  z zakresu teorii rachunkowości, praktycznych rozliczeń i dokumentacji finansowo-księgowej w oparciu o program księgowy SYMFONIA.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych (20 osób)
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe Konsultanta ds. funduszy UE (20 osób) lub samodzielnego księgowego I i II stopnia (30 osób)
-nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Materiały do pobrania

v-regulamin

v-formularz-zgloszeniowy

v-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

 

Kontakt

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Sienkiewicza 29 (I piętro  pok. nr 6)
62-600 Koło
tel. /fax: 0-63 261 00 42
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00