„KWALIFIKACJE I PRACA MŁODYCH”

Projekt „KWALIFIKACJE I PRACA MŁODYCH” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja 24.03.2020 W związku z kolejnymi decyzjami administracyjnymi władz państwowych, samorządowych oraz… Read More