Nasze projekty

 

Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt "Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Samorządności i Regionalizmu i Human Power sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

więcej informacji »

 

Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej informacji »

 

Nowa droga do kariery

Projekt "Nowa droga do kariery" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - Zwyciężyć na Froncie Pracy

Projekt pt. „Zwyciężyć na Froncie Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- MMŚP – Mega Mocni – Świadomi Proekologiczni

Projekt pt. MMŚP – Mega Mocni – Świadomi Proekologiczni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VIII - ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - "Gotowi do Pracy-Start!"

Projekt pt. ,,Gotowi do Pracy-Start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VI- ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 – „Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „Kobieta Sukcesu- Wystarczy chcieć aby nią być”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- "Nawigator na Nową Pracę"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „50+ Wreszcie na swoim!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - "Na Froncie Pracy- reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w województwie opols

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - "Praca-od Marzenia do Spełnienia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „50+ Inwestycja w Dojrzałość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne "Powrót do Przyszłości-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „SKOK NA PRACĘ!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - "Wystarczy chcieć aby móc"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „Profesjonalista w każdym calu-doskonalenie kadr pracowniczych MMŚP w subregionie toruńsko-chełmińsko-grud

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - "Wystarczy chcieć aby móc"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „Daj Sobie Pracę”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „LUDZIE MALI – DOSKONALI’’

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne -„Zmiana Roli”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „Powrót do Przyszłości - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne -„Nowe perspektywy zawodowe w turystyce dla osób z sektora rolnictwa w powiatach regionu mazowieckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne-„Profesjonalista w każdym calu - rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa wielkopolskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne-„Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45+ w powiatach regionu wielkopolskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „Profesjonalista w każdym calu - rozwój karier zawodowych pracowników w powiatach województwa łódzkiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „Start do pracy – rozwój zawodowy mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne - „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w gminie Kocierzew Południowy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- „Dogonić marzenia- europejskie certyfikaty sukcesem w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1.,Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne -Szansa na sukces zawodowy mieszkańców powiatów regionu wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- Utworzenie Międzyregionalnego Ośrodka Działań Ekologicznych

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne -Profesjonalny rozwój karier zawodowych pracowników przedsiębiorstw w powiatach regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne -Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla Gmin Powiatu Włocławskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne-Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji dla mieszkańców obszarów wiejskich w powiatach regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

więcej informacji »

 

Projekty archiwalne- Szanse na nowe kariery zawodowe dla mieszkańców wsi regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

więcej informacji »