Przetargi/Zapytania ofertowe

09.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr POWR.01.02.01/SzZaw/2018)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

01.03.2018

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim, słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim szkoleń zawodowych dla 90 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe -POWR.01.02.01.SzZaw.2018.pdf

Formularz oferty i załączniki do zapytania ofertowego.docx

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty -Doradca zawodowy- rezezanie rynku z dnia 12.02.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc.pdf

 

W związku z realizacją projektu pt. „Stop Bierności – kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.08.02.01-04-0050/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Priorytet VIII aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia dotyczącego wyłonienia Doradcy zawodowego, który przeprowadzi dogłębną identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym predyspozycji osobowościowych oraz rekomenduje kierunki rozwoju zawodowego a także opracuje IPD dla każdego UP.

Rozeznanie-rynku-doradca zawodowy.docx

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego  w powiatach kolskim, konińskim i tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim, słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 90 Uczestników Projektu wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD oraz grupowego poradnictwa zawodowego. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWR.01.02.01PZ2018.pdf

Załączniki do ZO_POWR.01.02.01PZ2018.doc

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/SZKOLZaw/2017)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim szkoleń zawodowych dla 24 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ RPLD.10.02.02SZKOLZaw2017.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ RPLD.10.02.02SZKOLZaw2017.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY z dnia 26.06.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania są do pobrania ze strony internetowej www.csir.org.pl.

Rozeznanie-rynku-pośrednictwo-pracy.docx

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr POWR.01.02.01/SzZaw/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

W związku z realizacją projektu „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr POWR.01.02.01-30-0191/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1. który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego w powiatach kolskim, konińskim, tureckim szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe -POWR.01.02.01.SzZaw.2017.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do ZO.docx

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/PracAdm2/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr
RPLD.10.02.02/AssessmentCenter2/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/OpiekunD/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .PDF

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno- biurowy” dla 2 Uczestników Projektu,. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe -SZ Pracownik adm.-biurowy.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Koparko-ładowarka.doc

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia „Assessment Center i Development Center”  dla 2 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Zapytanie ofertowe -SZ Assessment Center.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Assessment Center.doc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI nr RPLD.10.02.02/PracAdm/2017- Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia zawodowego „Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”  dla 1 Uczestnika Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe -SZ OpiekunD.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ OpiekunD.doc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/AssessmentCenter/2017 - Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/KonGas/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/KopŁad/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/MontRuszt/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/WózJEZD/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/Studia-Pod/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr RPLD.10.02.02/Prac.OCH/2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno- biurowy” dla 2 Uczestników Projektu,. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe -SZ Pracownik adm.-biurowy.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Koparko-ładowarka.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie tomaszowskim szkolenia zawodowego „Konserwator  gaśnic, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych”  dla 4 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Konserwator gaśnic i hydrantów.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Konserwator gaśnic i hydrantów.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim i tomaszowskim szkolenia zawodowego „Operator koparko-ładowarki kl.III” dla  3 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Koparko- ładowarka.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Koparko-ładowarka.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Monter rusztowań” dla 13 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Monter rusztowań.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Monter rusztowań.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim szkolenia zawodowego „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)” dla 13 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Wózki widłowe.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Wózki widłowe.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego szkolenia „Assessment Center i Development Center”  dla 2 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Assessment Center.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Assessment Center.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego w powiatach tomaszowskim i skierniewickim szkolenia zawodowego „Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia” dla 34 Uczestników Projektu. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl. a także www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -SZ Pracownik Ochrony.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-SZ Pracownik Ochrony.doc

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty związanej z organizacją i przeprowadzeniem studiów podyplomowych dla 24 nauczycieli z m.Kutna. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone poniżej oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.bazakonkurencyjnosci. gov.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe -studia podyplomowe.pdf

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego-studia podyplomowe.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego i opracowanie IPD.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZ.doc

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Nowa droga do kariery” nr RPLD.10.02.02-10-0023/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poszukujemy do współpracy doradców zawodowych do przeprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego usług w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego obejmującego m.in.diagnozę sytuacji problemów, potrzeb i potencjału 70 uczestników  projektu oraz opracowanie dla nich IPD.

Termin składania ofert upływa: 30.01.2017 o godz. 15:00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: [email protected], lub w biurze projektu ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz

Oferta-doradca-zawodowy-1.doc