Projekty archiwalne -Profesjonalny rozwój karier zawodowych pracowników przedsiębiorstw w powiatach regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki