Projekty archiwalne- MMŚP – Mega Mocni – Świadomi Proekologiczni

Projekt pt. MMŚP – Mega Mocni – Świadomi Proekologiczni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu w ramach Priorytetu VIII - ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo dolnośląskie

Cel projektu

do góry


Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 48 pracowników zatrudnionych w 24 firmach z branży budowlanej w województwie dolnośląskim w okresie 01.2014-12.2014 r.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry


Projekt skierowany jest do 24 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), prowadzących działalność z branży budowlanej ( z siedzibą lub oddziałem) na terenie woj. dolnośląskiego oraz 48 ich właścicieli/ współwłaścicieli lub pracowników zatrudnionych w ramach form org. przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. dolnośląskim ( w tym w pierwszej kolejności osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, 5 osób w wieku 50+, 6 osób niepełnosprawnych i 20 kobiet) zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego.

Działania realizowane w projekcie

do góry
  • Diagnoza stanu zasobów ludzkich
  • Doradztwo zawodowe
  • Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem narzędzi IT
  • Kurs projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD
  • Kurs projektowania wnętrz z wykorzystaniem programu ArchiCAD
  • Kurs – specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii w przedsiębiorstwach techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry
  • zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
  • podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
  • podniesiesz kwalifikacje poprzez szkolenia profesjonalizujące
  • nawiążesz nowe przyjaźnie

 

Pliki do pobrania

do góry

 

00 Regulamin projektu mmsp - mega mocni-swiadomi-proekologiczni.pdf

01 formularz zgloszeniowy.pdf

02 formularz informacji przedstawiany przyubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

03 oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

04 oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf

05 oswiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.pdf

06 oswiadczenie o sprawozdaniach finansowych.pdf

07 oswiadczenie uczestnika projektu.pdf

08 oswiadczenie-MSP.pdf

09 zaswiadczenie o zatrudnieniu.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Instrukcja do zał nr 2 formularz informacji przedstawiany przyubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

umowa szkoleniowa.pdf

załącznik do umowy szkoleniowej.pdf

 

Kontakt

do góry

 

Centrum Samorządności i Regionalizmu
CENTRUM AB
50-541 Wrocław Al. Armii Krajowej 6B lok.5
Tel: 605 659 277
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

REKRUTACJA PROJEKTU TRWA OD 01.01.2014r DO 15.04.2014r.

« powrót