Projekty archiwalne - „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.,Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

O projekcie

do góry

Projekt „Na Fali Sukcesu”- podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  w ramach Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat włocławski i lipnowski województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu

do góry

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans społecznych i zawodowych na otwartym rynku pracy dla 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym min. 25 kobiet) poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej zamieszkałych na obszarze powiatu włocławskiego i  lipnowskiego  w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 2013.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych  (w tym min. 25 kobiet)zamieszkałych na obszarze powiatu włocławskiego i lipnowskiego, które są zdolne do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności i płeć. Realizując politykę równych szans, wśród osób przyjętych do projektu będzie minimum 25 kobiet.

Działania realizowane w projekcie

do góry

1.Doradztwo zawodowe Indywidualne –  (3 godz.  dla każdego BO).
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne –  (3 godz. dla każdego BO) w celu likwidacji barier mentalnych i budowy pozytywnej postawy u BO.
3.Warsztaty Efektywna komunikacja społeczna (4 grupy x 10 os x 4 dni x 6godz). BO nauczą się m.in. wzrostu samooceny, motywacji do rozwoju osobistego i zawodowego, budowy planu przyszłej kariery zawodowej, jak przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne, jak prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami.
4.Przeprowadzenie kursów zawodowych 40 osób (120 godz. zajęć). Każdy BO skorzysta z jednego kursu zawodowego zgodnie z IPD:
- „ Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”
- „ Kadry i płace od podstaw ”
- „ Florystyka i bukieciarstwo”
- „ Doskonały Recepcjonista”
- „ Zdobnictwo z elementami szycia”
- „ Projektant serwisów internetowych”

5.Organizacja praktyk zawodowych (20 osób na 4 miesiące). O wyborze osób na odbycie praktyk zawodowych zadecydują doradcy zawodowi. W pierwszej kolejności będą kierowane osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. BO będą mogli wykorzystać nabywane umiejętności i wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
-nawiążesz nowe przyjaźnie.
 

Materiały do pobrania

do góry

zal- nr- 1- formularz-zgloszeniowy- na fali.doc

wersja z dn 10.07.2012r. zal -nr- 1 -formularz-zgloszeniowy- na fali -.doc

zal-nr-2-regulamin-rekrutacji-projktu na_fali.doc

zal-nr-3--zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych na_fali.doc

zal-nr-4-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-_na fali.doc

zal-nr-5--umowa-uczestnictwa- na fali.doc

 

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 54
Tel: 605 659 077
www.csir.org.pl
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

« powrót