Projekty archiwalne- „SKOK NA PRACĘ!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

do góry

Projekt „Skok na pracę!” realizowany jest przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 7/3 w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swym zasięgiem powiaty: lipnowski, włocławski, powiat m. Włocławek, aleksandrowski (bez gm. Bądkowo i gm. Ciechocinek), powiat radziejowski (bez gm. Topólka), powiat toruński (tylko miasto Chełmża i gm. Czernikowo).

Cel projektu

do góry

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych Beneficjencji Ostateczni to 90 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 40 osób bezrobotnych(w tym min. 20 długotrwale bezrobotnych)  oraz 50 osób nieaktywnych zawodowo ( w tym z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz kobiet powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich) z następujących powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: lipnowski, włocławski, powiat m. Włocławek, aleksandrowski (bez gm. Bądkowo i gm. Ciechocinek), powiat radziejowski (bez gm. Topólka), powiat toruński (tylko miasto Chełmża i gm. Czernikowo).
Uczestnictwo w projekcie będzie dla BO bezpłatne oraz dostępne bez względu na stopień niepełnosprawności i wiek. Realizując politykę równych szans, wśród BO będzie 50 kobiet i 40 mężczyzn.

Działania realizowane w projekcie

do góry

Etap I - indywidualne doradztwo zawodowe (90osób x 3 godz. / osobę), określenie predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnego planu działania
Etap II - zajęcia z psychologiem (9 grup x 10 osób x 2dni x 8 godzin), zwiększenie motywacji do udziału w projekcie
Etap III - kursy zawodowe:
-„Kierowca kat. C z kwalifikacją na przewóz rzeczy” – (3 grupy x 10 osób, 190 godz.) + egzamin zewnętrzny na prawo jazdy w WORD
- Do wyboru: „Pracownik administracyjno – biurowy” lub „Księgowość i kadry od podstaw” (3 grupy x 10 osób x 15 dni x 8 godz.)
- Do wyboru: „Przedstawiciel handlowy” lub „Kasjer-Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (3 grupy x 10 osób x 15 dni x 8 godz.)
Etap IV – zajęcia z „ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” (9 grup x 10 osób x 1 dzień x 8 godzin), poruszanie się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Etap V - zajęcia „AUTOPREZENTACJA”  (9 grup x 10 osób x 1 dzień x 8 godzin), przygotowanie beneficjentów ostatecznych pod kątem pozytywnego wizerunku przed pracodawcą

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

- Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
- Nabędziesz nowe umiejętności interpersonalne
- Uzyskasz zaświadczenia i certyfikaty
- Ukończysz warsztaty pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowujące do kontaktów z pracodawcą
- Ukończysz zajęcia z kreowania pozytywnego wizerunku
- Nawiążesz nowe przyjaźnie

Materiały do pobrania

do góry

 torun 7.2.1 zal nr 1 formularz zgloszeniowy.doc

torun 7.2.1 zal. nr 2 regulamin rekrutacji.doc

torun 7.2.1 zal. nr 3 regulamin uczestnictwa.doc

torun 7.2.1 zal. nr 4 deklaracja uczestnictwa.doc

torun 7.2.1 zal. nr 5 zgoda na przetwarzanie danych.doc

torun 7.2.1 zal. nr 6 - oswiadczenie opieka.docx

torun 7.2.1 zal. nr 7 umowa uczestnictwa.doc

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Pl. Teatralny 7/3 (II piętro pok. nr 1),
87-100 Toruń
tel.:56 659 64 35, fax: 56 655 38 54
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

« powrót