Projekty archiwalne- „Profesjonalista w każdym calu-doskonalenie kadr pracowniczych MMŚP w subregionie toruńsko-chełmińsko-grud

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

do góry

Projekt „Profesjonalista w każdym calu-doskonalenie kadr pracowniczych MMŚP w subregionie toruńsko-chełmińsko-grudziądzkim” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 5 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: grudziądzkiego ziemskiego i grodzkiego, chełmińskiego, toruńskiego ziemskiego i grodzkiego. 

Cel projektu

do góry

Ogólnym celem proj. jest wzrost elastyczności i dostosowanie 60 pracowników MMŚP(w tym min. 24 w wieku 45+) do wymogów współ. rynku pracy w okresie od października 2010 do sierpnia 2011 w 5 pow. reg. kuj-pom:grudziądzkim ziemskim i grodzkim, chełmińskim, toruńskim ziemskim i grodzkim.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do 60 osób (40 K i 20 M)  dorosłych (powyżej 18-tego roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych w MMŚP, w tym min.24 osoby 45+, w szczególności dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami i miejscem pracy).

Działania realizowane w projekcie

do góry

• Warsztaty - ABC psychologii i pedagogiki biznesu(6grup x 10osób x 4dni x 4godz)
• Indywidualne sesje psychologiczno-doradcze(3 godz dla każdego BO)
• Szkolenia podnoszące kompetencje kluczowe(6 grup x 10 osób x 30 dni x 4 godz). Każdy BO będzie mógł wybrać pomiędzy następującymi kursami:
- Praktycznie zastosowanie Internetu i nowoczesnych technologii w pracy i biznesie 
- Język obcy w obsłudze klienta i biznesie (do wyboru języki: angielski, niemiecki lub hiszpański)

• Szkolenia profesjonalizujące (6grup x 10osób x 24dni x 4godz), do wyboru dla każdego BO:
- Nowoczesne techniki sprzedaży i obsługa klienta. 
- Zarządzanie finansowe MMŚP w oparciu o księgowość komputerową. 
- Relacje i komunikacja interpersonalna. 
- Wykorzystanie prawa pracy w oparciu o dobre praktyki. 
- Sztuka negocjacji handlowych.  

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

-nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
-zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
-podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego
-podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
-podniesiesz kwalifikacje poprzez szkolenia profesjonalizujące
-nawiążesz nowe przyjaźnie

Materiały do pobrania

do góry

Zał. nr 1-formularz zgloszeniowy.doc

Zał. nr 2-zasw. od pracodawcy.doc

Zał. nr 3-regulamin rekrutacji.doc

Zał.nr 4-regulamin uczestnictwa.doc

Zał. nr 5- Deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc

Zał. nr 6 -os o przetwarzaniu danych osobowych.doc

Zał. nr 7 Umowa uczestnictwa.doc 

 

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Pl. Teatralny 7/3
87-100 Toruń,
tel. /fax: 56 655 38 54

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 

« powrót