Projekty archiwalne-Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji dla mieszkańców obszarów wiejskich w powiatach regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”