Projekty archiwalne - „Daj Sobie Pracę”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności

do góry

O projekcie

do góry

Projekt „Daj Sobie Pracę” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu”
z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach działania 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 4 powiaty: łaski, poddębicki, sieradzki i zduńskowolski – województwa łódzkiego. 

Cel projektu

do góry

Głównym celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia w województwie łódzkim poprzez pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz poprzez objęcie 40 osób bezrobotnych wsparciem w postaci doradztwa i szkolenia, z których to 20 osób otrzyma dodatkową pomoc finansową na otworzenie i funkcjonowanie własnej firmy w okresie październik 2010 – marzec 2012 na terenie powiatów łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego i zduńskowolskiego.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do 40 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (powyżej 18 roku życia) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego w powiatach łaskim, poddębickim, sieradzkim i zduńskowolskim, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w miastach. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Dostępne bez względu na wiek, płeć (zasada równości szans) oraz stopień niepełnosprawności. 

Działania realizowane w projekcie

do góry

1)Indywidualne Doradztwo psychologiczne - mającego na celu poszukiwanie predyspozycji indywidualnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
( 2 godz./osoba)   
2)Cykl szkoleń „Mój własny biznes” – dla zainteresowanych założeniem własnej działalności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 4 gr. x 10 os. x 56 godz.)
   a)„Start w biznesie” – podstawy prowadzenia własnego biznesu i przedsiębiorstwa, czynności przy zakładaniu działalności gospodarczej ( 8 godz.)
   b)Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczania z ZUS, zakładanie
i wypełnianie podstawowej dokumentacji księgowej firmy, prowadzenie rozliczeń i dokumentacji ZUS i dokumentacji skarbowej ( 16 godz.)
   c)Sporządzanie biznesplanów – szkolenie obejmuje m.in. planowanie ryzyka inw., umiejętności samodzielnego sporządzania biznesplanów zw. z przedsięwzięciami gosp., pomoc dla każdego uczestnika w określeniu zakresu dział. gosp.
i przygotowaniu wniosku o przyznaniu dotacji inwestycyjnej ( 24 godz.)
   d)Marketing i promocja małej firmy z zakresu teorii i praktyki promocji - elementu nauki o marketingu i jego znaczeniu we współczesnych realizacjach przedsiębiorca – klient ( 8 godz.)
3)Wsparcie finansowe (bezzwrotna i jednorazowa dotacja) dla 20 osób na uruchomienie działalności gospodarczej, których biznesplan zostanie najwyżej oceniony (warunkiem otrzymania dotacji jest ukończenie bloku doradczo – szkoleniowego oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej).
4)Finansowe wsparcie pomostowe dla BO, otrzymywane w ratach przez okres 6 miesięcy w celu zapewnienia płynności finansowej nowego przedsiębiorstwa i pokrycia obligatoryjnych opłat ponoszonych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 20 os. x 6 m-cy x 600 zł/brutto)
5)Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze – doradztwo oraz pomoc
w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla osób, które założyły własne firmy w oparciu o środki finansowe otrzymane w trakcie realizacji projektu (20 os. x 10 godz.)

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

- nabędziesz nowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
- zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach,
- zwiększysz motywację do podjęcia zatrudnienia,
- zdobędziesz wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- zwiększysz swój poziom samooceny i pewności siebie,
- nawiążesz nowe przyjaźnie.

Materiały do pobrania

do góry

Regulamin rekrutacji.doc

Formularz rekrutacyjny.doc

Oswiadczenie o zgodzie na przetwarzanie_danych osobowych.doc

karta-oceny-formalnej-i-merytorycznej.doc

lista-rankingowa---projekt-daj-sobie-prace.pdf

18.01.2011-lista-rankingowa-2.pdf

21.01.2011-lista-rankingowa-3.pdf

01.02.2011-lista-rankingowa-4.pdf

biznesplan-daj-sobie-prace..doc

harmonogram-rzeczowo-finansowy.doc

ocena-formalna-wnioskow-i-biznepslanow.doc

karta-oceny-merytorycznej-(biznesplanu)-daj-sobieprace.doc

oswiadczenia.doc

oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis-(2).doc

regulamin-przyznawania-wsparcia.doc

szacunkowe-zestawienie-wydatkow-wsparcie-pomostowe.doc

wniosek-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego.doc

wniosek-o-udzielenie-wsparcia-finansowego.doc

zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.doc

21.03.2011r.-lista-rankingowa-ocena-merytoryczna-wnioskow-o-przy

30.03.2011r.-lista-rankingowa-ponownie-ocenionych-wnioskow.pdf

10.05.2011r.-lista-rankingowa-ponownie-ocenionych-wnioskow.pdf

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
ul. Pułaskiego 2
99-200 Poddębice
Tel/faks: 43 678 03 30

Biuro projektu czynne jest:
Pon-Pt w godz. 8.00-16.00
 

« powrót