Projekty archiwalne - „LUDZIE MALI – DOSKONALI’’

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności

do góry

Szanowni Rodzice i drogie Dzieci w zakładce galeria zamieściliśmy zdjęcia z realizowanych zajęć dodatkowych w przedzkolach w ramach naszego projektu.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

O projekcie

do góry

Projekt „Ludzie Mali -Doskonali” realizowany jest przez „Centrum Samorządności i Regionalizmu” z siedzibą w Łowiczu - Lidera projektu we wspołpracy z Miastem Kutnem- Partnerem projektu na terenie miasta Kutno w województwie łódzkim w ramach Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

do góry

Obszar obejmuje swoim zasięgiem miasto Kutno. 

Cel projektu

do góry

 Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym o 200 dzieci w wieku 3-5 lat oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 825 dzieci z 6 przedszkoli publicznych w Kutnie w okresie 01.02.2010r. – 31.01.2012r.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Grupa docelowa stanowi ogółem 825 BO-dzieci (w tym 414 dziewcząt) w wieku 3-5 lat z sześciu publicznych przedszkoli w mieście Kutnie w tym utworzonych w trakcie realizacji projektu 5 nowych oddziałów (200 dzieci, w tym 120 dziewcząt).

 

Działania realizowane w projekcie

do góry

1.Utworzenie 5 dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci
- os. Dybów – 1 oddział
- centrum miasta – 2 oddziały
- os. Tarnowskiego – 1 odział
- os. Grunwald – 1 oddział
2.Wydłużenie pracy 6 przedszkoli o 3 godz. dziennie (do godz. 18.00)  w każdym, w okresie od 01.03.2010r. – 31.01.2012r.
3.Realizacja zajęć dodatkowych:
- zajęcia twórcze (plastyczne i ceramika),
- zajęcia teatralne (drama, improwizacja, pantonimy, ruch i ekspresja sceniczna),
- zajęcia rytmiczno-muzyczne,
- nauka języków obcych,
- zajęcia z cyklu ,,Mały podróżnik’’,
- zajęcia z cyklu ,,Mały przyrodnik’’,
- indywidualne zajęcia logopedyczne,
- indywidualne zajęcia psychologiczno-terapeutyczne.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

- zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym o 200 dzieci,
- umożliwienie odpowiedniej informacji i promocji wychowania przedszkolnego,
- uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej w postaci kompleksu zajęć dodatkowych- twórczych, artystycznych i językowych,
- wydłużenie czasu pracy wszystkich przedszkoli,
- wyrównanie szans dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci na zasadzie równości płci.

Materiały do pobrania 

do góry

Owiadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Regulamin rekrutacji uczestnikow i kadry oraz uczestnictwa.doc

Zał. 1 - Podział form wsparcia.doc

Zał. 2 - Wzór dziennika zajęć.doc

Zał. 3 - Wzór programu zajęć.doc

Zał. 4 - Formularz zgoszenia beneficjentów ostatecznych do formy wsparcia.doc

Zał. 5 - Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie.doc

Zał. 6 - Formularz danych Beneficjenta.doc

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
(Leader School)
Ul. Barlickiego 10
99-300 Kutno
Tel/faks 24 254 30 09, 24 254 55 44

Biuro projektu czynne jest:
- Poniedziałek  9.00-17.00
- Wtorek  9.00-17.00
- Środa   9.00-17.00
- Czwartek  11.00-19.00
- Piątek  9.00-17.00

 Galeria

do góry

 

« powrót