Projekty archiwalne - „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w gminie Kocierzew Południowy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O projekcie

do góry

Projekt „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w gminie Kocierzew Południowy” realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu z siedzibą w Łowiczu na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania 9.5. – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminę Kocierzew Południowy, mieszczącą się w powiecie łowickim.

 

Cel projektu

do góry

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (ICT i języka obcego) wśród 20 osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Kocierzew Południowy.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Projekt skierowany jest do 20 osób: 13 kobiet i 7 mężczyzn zamieszkujących na terenach wiejskich gminy Kocierzew Południowy, mających powyżej 18 lat oraz posiadających co najmniej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. W skład grupy docelowej wchodzą zarówno rolnicy, ich domownicy jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.
Uczestnictwo dla w/w grupy będzie bezpłatne oraz dostępne bez względu na wiek czy stopień niepełnosprawności

 

Działania realizowane w projekcie

do góry

- Kurs języka angielskiego lub niemieckiego metodą bezpośrednią (1 gr. x 10 os. x 120 godz.)
- Wykorzystanie ICT i Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej (1 gr. x 10 os. x 64 godz.) 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

do góry

- Podniesiesz swoją świadomość w zakresie korzyści płynących z kształcenia
- Zwiększysz motywację do dalszej edukacji i udziału w podobnych projektach
- Podniesiesz umiejętności w zakresie języka angielskiego bądź niemieckiego
- Podniesiesz umiejętności korzystania z nowych technologii komputerowych
- Podniesiesz swój wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości
- Uzyskasz certyfikat ukończenia szkolenia
- Nawiążesz nowe przyjaźnie

Materiały do pobrania 

do góry

Regulamin projektu.doc

Formularz zgłoszeniowy.doc

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
Ul. Kozia 11/15 (II piętro)
99-400 Łowicz
Tel./fax.: 46 830-02-47
e-mail: [email protected]

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

« powrót