Projekty archiwalne -Szansa na sukces zawodowy mieszkańców powiatów regionu wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.,Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki